Hur vi sköter trädfällning

Du som kund kanske undrar hur vi fäller träd? Vårt svar är att det gör vi på det bästa och säkraste sättet som krävs för just ditt träd. Detta har bland annat både att göra med trädets tillstånd samt var det står någonstans. Trädfällning handlar nämligen inte bara om att fälla träd, utan också om att det ska göras på ett säkert sätt. Rör det sig till exempel om träd med stora och tunga grenar, då börjar vi därför alltid med att avlägsna dessa. Därefter kapar vi trädet bitvis för att inte riskera några skador.

Vi avlägsnar alla spår av trädet

Att lämna stubben efter sig gör att det inte ser särskilt snyggt ut efter att man har fällt ett träd. Vi är därför en trädfällning som inte bara hjälper dig med själva fällandet av trädet, utan också med stubbfräsning. Med hjälp av stubbfräsning kan man nämligen få bort stubben helt och hållet. Självklart kan vi också hjälpa dig med att frakta bort övriga delar av trädet, det vill säga grenar och liknande. Trädfällning handlar med andra ord om betydligt mer än bara själva fällningen.

Vi värnar om miljön

Genom att anlita oss kan du inte bara få hjälp med trädfällning, utan också med att bidra till en bättre miljö. Vi är nämligen en firma som alltid strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt. Detta gör vi bland annat genom att se till att begränsa våra utsläpp så mycket det går. Bidra till en bättre miljö tillsammans med oss du med!